Last Minute

OPAVA - HRADEC n/MORAVICI

09.11.2019

Cena: 100 zł/os


Cena zawiera: transport autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, opiekę pilota-przewodnika

Cena nie zawiera: wyżywienia, biletów wstępu: Zamek 130 KC, Muzeum Ziemi Śląskiej w

Opavie - 80/40 KC

W programie: zwiedzanie bogatych wnętrz zamku rodu Lichnovskich w Hradcu n/ Moravici,

spacer po Opavie – stolicy czeskiego Śląska, zwiedzanie ekspozycji Muzeum Ziemi Śląskiej, czas

wolny na obiad

Wyjazd: Skoczów - Stare Targowisko godz. 8:00, Cieszyn-parking za galerią Stela 8:20

 

 

JARMARK ŚWIĄTECZNY

 KRAKÓW

14.12.2019

 CENA: 90 zł/os 

Cena zawiera: transport autokarem, ubezpieczenie NNW, opiekę pilota - przewodnika

Cena nie zawiera: wyżywienia, biletów wstępu

W programie: zwiedzanie Muzeum UJ Collegium Maius, czas wolny do indywidualnego spędzenia

czasu na Jarmarku Bożonarodzeniowym

Wyjazd: Skoczów – Stare Targowisko godz. 8:00