Ubezpieczenia

Zawieramy umowy ubezpieczenia dla osób udających się w   podróż w zakresie:

-kosztów leczenia- KL

-następstw nieszcześliwych wypadków-NNW

-bagażu podróznego-BP

-odpowiedzialności cywilnej- OC

-rezygnacji z imprezy turystycznej-RG

-przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej-RGS

-anulacji biletu lotniczego , autokarowego, promowego-RGF

 

Sprzedajemy Karty SIC -  całoroczne ubezpieczenia dla ludzi młodych 12-30 lat w zakresie;

 

kosztów leczenia i assistance

-  kosztów ratownictwa

-  kosztów związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków w tym również koszty związane z uprawianiem sportu


 

Oferujemy polisy n/w  towarzystw ubezpieczeniowych:SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.